RalfHouse prieks un gandarījums iespējai līdzi darboties

augusts 13, 2020 Martins No comments exist

Mālpils novada vidusskolai nu jau ir divas RalfHouse siltumnīcas. Tas pateicoties Nordplus projekta un PUMPURS projekta aktivitātēm, kuru realizācijai tad arī kalpos šīs divas būves.
Pirmā siltumnīca uzcelta 2019. gada vasarā, kad arī noslēdzās Nordplus projekts “Baltijas jūras reģiona kuģu būves vēsture”. No sākuma siltumnīcā tika izveidots jūras līča modelis, kurš bija ar visu ostu, upju pietekām, kuģiem, moliem, tiltiem. Pavasarī tika iestādīti tomāti, bet tas diemžēl bez skolēnu līdzdalības, covid vīruss laupīja iespēju tā pa īstam darboties jaunjā siltumnīcā. Iepriekšējā gadā mazpulcēni izaudzēja 200 tomātu stādus uz palodzēm un galdiem, tagad tas viss notiks pa īstam, labāk, ērtāk, tieši tam paredzētā vietā. 

Otra siltumnīca tapa šovasar augusta sākumā, bet nu jau tās celtniecībā līdzdarbojās projektā PUMPURS iesaistītie jaunieši meistara Mārtiņa Rauskas vadībā. Otra siltumnīca paredzēta jauniešiem, kuri mācīsies uzņēmējdarbību no pašiem pamatiem- paši plānos, audzēs, iegrāmatos, tirgos un realizēs. Siltumnīcas būs kā pamats nākamajiem skolēnu projektiem. Arī mazpulcēni audzēs un realizēs, tad tērēs un atkal ieguldīs jaunos darbos.

Idejas un projektu autore Ilze Bērziņa, kas arī ir Mālpils mazpulku vadītāja.


 

Atbildēt